patrik_wallström::c64


Antika typsnitt och design från 1991

Kassettomslag
Kassettomslag (förkastat)

DOS-typsnitt1
DOS-typsnitt 1

DOS-typsnitt2
DOS-typsnitt 2

DOS-typsnitt3
DOS-typsnitt 3

DOS-typsnitt4
DOS-typsnitt 4