____________________________________________________________________

  XX  XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX  XX    XX  XXXXXXXXXXXX
  XX  XX  XX  XX  XX    XX  XX   XX     XX
  XX  XX  XX  XX  XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXX      XX
     XX    XX  XX    XX  XX   XX     XX
  XX  XX    XX  XX    XX  XX    XX    XX
 ____________________________________________________________________
 - En svenskspråkig E-tidning!      Volym 1, Nummer 2  2/8-1994

----------------------------------------------------------------------

[0009] Innehåll:

0009 Innehåll 0010 Lite Information 0011 Ledare 0012 Amerikanska E-tidningar 0013 Intervju med Carl Bildt 0014 Klipp, Avdelningen för Nyheter och Pseudo dito 0015 Försäljningsställen av Jolt Cola 0016 Lite Mer Information? ----------------------------------------------------------------------

[0010] Lite Information

!Makt är en e-tidning. Detta betyder att den först och främst distribueras elektroniskt, i ASCII-format. Den största skillnaden från papperstidningar är att den går att prenumerera på helt gratis. Detta gör man genom att skriva ett e-mail till min internetadress pawal@proxxi.uf.se och skriva "pren" på ämnesraden, givetvis utan citationstecken. Detta tillvågagångssätt kommer så småningom att ändras då det finns sätt att automatisera sådana här detaljer. Om det finns någon som sitter på en dator där sådant kan ordnas ombedes denne att kontakta mig å det snaraste... :) Du uppmanas också härmed att skicka en kopia av denna tidning till de du tror skulle vara intresserade av att läsa den. Om du skulle vilja framföra kritik till mig skickas den till samma adress som ovan. Kom ihåg att jag gör detta arbete helt ideellt, och kanske inte alltid har tid att svara på frågor. Givetvis läser jag alla brev. Skulle du, trots att denna tidning är gratis, vilja bidra med en liten, eller lite större, mängd pengar är mitt PG 6492461-6, och mitt namn är Patrik Wallström. Trots att de lagar som finns över elektroniskt publicerade periodiska skrifter är lite luddiga (finns de öht?), så kan Ni väl betrakta mig som ansvarig utgivare också. Telefonnummer till 'redaktionen' är 08-768 31 93. ----------------------------------------------------------------------

[0011] Ledaren

Detta är det andra numret av denna tidning. Det har tagit ett litet tag att få ihop det, och jag får skylla på att vi har haft den varmaste sommaren sedan 1756 (då man regelbundet började mäta temperatur). Jag hoppas att när sommaren är slut så kommer tidningen att komma ut lite oftare. Dessutom är det ju allmän nyhetstorka på somrarna. Responsen från läsarna (har jag såna?) har inte varit sådär överdrivet enorm. Det blev dock lite fler människor som blev intresserade när Stefan Helgesson i sin krönika i DN den 4 juli skrev en liten snutt om !Makt. Jag citerar: "!MAKT är själva namnet på en nystartad elektronisk tidning som en dag damp ner i databasen (kan får gratis från pawal@proxxi.uf.se). Det inledande utropstecknet, har jag lärt mig, fungerar som negation på programmerarspråk. Namnet är alltså dubbeltydigt och svävande som någonsin de överstrukna orden hos filosofen Derrida: bekräftelse och förnekelse samtidigt. Här är tanken att etablissemangets makt upplöses och sprids till flertalet. Genom att informationen är fri och datortekniken ständigt blir billigare överskrids också de ekonomiska hindren. En ny dimension har lagts till samhällslivet." Jag måste erkänna att jag aldrig har läst någonting om Derrida förut, eller så sov jag på de lektionerna i skolan. Jag undrar också lite försynt om det där sista syftar direkt på denna tidning. :-) Om så är fallet, kanske fler än jag vill behålla denna dimension och börja skriva lite småartiklar, och kanske på annat sätt bidra till denna tidnings fortlevnad? I detta andetag vill jag passa på att tacka Daniel Kahlin <tlr@stacken.kth.se> + <e92_dak@elixir.e.kth.se> för distri- bution och WWW-formatterande av tidningen. Tack också ni som har skrivit och kommenterat tidningen. Det får gärna fler göra så att jag vet att någon läser den. Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0012] Amerikanska E-tidningar

Eftersom inspirationen till denna tidning till stor del kom från att jag läste en hel del engelskspråkiga E-tidningar, så tänkte jag ta upp några av de jag stött på. Gemensamt för dem är att de är amerikanska och helt gratis att prenumerera på. I en del fall finns det motsvarande pappersvarianter, som förutom trycks på papper, också kostar pengar att prenumerera på. Denna gång tänkte jag ta upp de tidningar som är mer seriösa och ägnar sig nästan helt åt dels internet, och dels datorer. En av de tidningar som man absolut måste läsa är EDUPAGE, som ges ut tre gånger per vecka. Den innehåller nyhetsklipp från amerikansk press och en del andra E-tidningar. Innehållet berör allt man skulle vilja veta om nyheter inom informationsteknologiområdet. Den ges ut på, förutom engelska, också på spanska och portugisiska. Man prenumererar på den genom att skicka ett mail till listproc@educom.edu med meddelandet "sub edupage Ditt Namn". Den finns också tillgänglig på Gopher (educom.edu) och WWW (http://educom.edu). Det finns flera olika varianter av EDUPAGE, EDUCOM UPDATE kommer ut två gånger i månaden och innehåller de viktigaste nyheterna från EDUPAGE, samt EDUCOM REVIEW som kommer ut varannan månad och trycks på papper, och som därtill kostar pengar. EDUCOM är ett konsortium av amerikanska högskolor och universitet som vill förändra utbildningen med hjälp av informationsteknologi. Information Policy Online är en tidning som ges ut av IIA - Information Industry Association. Syftet med den är att informera om händelser och aktiviteter som berör politiken inom informationsteknologin (hädanefter kommer jag nog att förkorta detta IT!), det är nämligen de företag som tillhandahåller de tjänster och produkter som många av de som använder internet och liknande använder sig av. Man prenumererar genom att skicka ett mail till iiaipo-request@his.com med meddelandet "subscribe". De som håller på med att leta efter viktig information på internet bör läsa Scout Report. Den tar nämligen upp nyheter på internet. Scout Report ges ut av InterNIC Information Services, och de om några borde kunna hålla reda på det mesta som händer. Den ges ut en gång i veckan och innehåller förbluffande mycket konstiga saker varje gång. Det mesta rör sig dock om World Wide Web-saker, men det är ju där det mesta händer nuförtiden. För att ta sig en titt på tidningen med en valfri WWW-klient gör man det genom att URLa till http://www.internic.net/infoguide.html, eller med en Gopher-klient genom att hoppa till is.internic.net. Man kan också göra som jag, prenumerera på den. Det gör man (som vanligt) genom att skicka ett mail. Den här gången till majordomo@is.internic.net, med texten "subscribe scout report". Är man intresserad av datorsäkerhet och vad som händer inom hackervärlden bör man nog läsa Computer underground Digest ganska noga. Den kommer ut en gång i veckan och innehåller artiklar om etiska, sociala och politiska aspekter inom IT och datorkommunikation. CuD har ca 80,000 läsare över hela världen, och kommer ut en gång i veckan. CuD kan fås på följande vis: NewsGroup: comp.society.cu-digest Prenumeration: mail till LISTSERV@UIUCVMD.BITNET eller LISTSERV@VMD.CSO.UIUC.EDU med 'SUB CUDIGEST' i meddelandet. FTP: nic.funet.fi i /pub/doc/cud eller etext.archive.umich.edu i /pub/CuD Vill man bli förskräckt över hur dålig säkerheten är på internet och på andra datoriserade miljöer kan man med stor glädja ögna sig igenom RISKS som med stor noggrannhet upplyser datorfolk om riskerna. Den kommer precis som CuD ut en gång i veckan. Man skall i första hand läsa den i Newsgroup-format i arean comp.risks. Den finns också att tillgå med FTP på crvax.sri.com i /risks. Om man inte har tillgång till vare sig News eller FTP kan man prenumerera på den genom att skicka ett mail till den icke automatiserade adressen risks-request@pica.army.mil. Det var de tidningar jag tänkte skriva om den här gången. I nästa nummer kommer jag antagligen att ta upp några fler, men då tidningar av det mer 'alternativa' slaget. Om du har tillgång till FTP kan du hitta fler e-tidningar och lite annorlunda textfiler på etext.umich.archive.edu. Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0013] Intervju med Carl Bildt

Först vill jag säga några ord... Carl Bildt var ovanligt snabb på att svara på mitt lilla brev. Tyvärr glömde jag att fråga några saker, men jag får säkert anledning att skriva till honom igen. :-) I övrigt tycker jag nog att svaret på fråga tre är lite väl uppenbar, eller... Avgör själv. Jag listar svaret som det kom till mig, jag har bara formatterat texten, utan att ändra några stavfel eller redigerat bort något. From statsministern@sb.gov.se Tue Jul 19 22:25:10 1994 Date: 19 Jul 1994 11:14:04 -0000 From: Carl Bildt <statsministern@sb.gov.se> To: pawal@proxxi.uf.se Subject: Re: 94/562: E-Intervju Till: Patrik Wallström, pawal@proxxi.uf.se Här kommer svaren från på Dina frågor. Frågorna är delvis brevarade av Carl (märkta CB). Vissa frågor besvarar jag (NC). Om Du undrar vem jag är så är jag politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen och är ansvarig för systemet Infor- mation Rosenbad. Har Du några undringar är det bara att skriva en rad till statsministern@sb.gov.se. Jag bifogar också ett veckobrev från Carl Bildt, i vilket han beskriver sitt intresse för moderna informationsmetoder. Hälsningar, Niklas Claesson, sakkunnig i Statsrådsberedningen -------------------------------------------- 1. Detta gick att läsa för en tid sedan i Usenet News: "Apropå datainspektionen så intervjuades Bondestam nyligen i SvD av Kerstin Hallert. Artikeln (med förstasidesrubriken "Globala datanät ett hot") avslutas sålunda: När vi skiljs uppmanar hon mig att aldrig någonsin köpa ett modem till barn. - Ungarna vill bara ta sig in i andra datasystem. Vi ska inte uppmuntra hackers. Tro mig, det är vad modemem står för. Eller som vi säger på datainspektionen: Köper du modem skaffar du problem. Det känns ju skönt att vi har en så vidsynt och insiktsfull chef för datainspektionen." Har Du någon kommentar? CB: Datalagen är gjord strax efter man avskaffat pergamentet. Nu måste den helt och hållet anpassas till den moderna teknologin. NC: I och med att datalagen moderniseras så förändras också Datainspektionens verksamheter och förutsättningar. Idag följer Datainspektionen den gällande datalagen. Det är främst den det är fel på, men en förändrad inriktning på Datalagen måste följas av en förändrad inställning hos Datainspektionen. 2. Vad tänker Du göra för att uppdatera datainspektionen (och datalagen) till 90-talet, alternativt 2000-talet? CB: Jag kan inte på rak arm säga precis vilka förändringar som behöver göras. Vad som är viktigt är att lagstiftningen inte får hindra utvecklingen. Det tenderar den att göra idag. NC: Det är många lagar som måste uppdateras, och moder- niseringsbehovet inventeras just nu på Justitiedepar- tementet. Till exempel måste skyddet för upphovsrätt förändras, när det numera blir mjligt att sprida en bild, ett musikstycke eller en text på mycket kort tid till väldigt många mottagare. 3. Är Anitha Bondestam "rätt man på rätt plats"? NC: Hon är ingen man. I övrigt inga kommentarer. 4. Det har synts tydligt i media att du är fascinerad av IT och internet. Vad tänker du göra för att gemene man skall få tillgång till denna teknologi? CB: Det finns de som målar upp informationsteknologin som ett hot och menar att vi riskerar att få en informationsöverklass. Möjligen kan det märkas skillnader i ett övergångsskede men den nya tekniken kommer att finnas som ett naturligt inslag i de allra flesta hem inom några år. Lika naturlig som TV:n och stereon är idag. CB: Dessutom tror jag att utvecklingen går åt att ett allt större antal människor genom databaser och liknande kommer att ha tillgång till information som förr bara var förunnad ett fåtal. Glöm inte bort att det var den nya tekniken som bidrog till att de totalitära kommuniststaterna öppnades upp och bröt samman inifrån. NC: Ingen är ju utestängd från informationsgemenskapen. Den för några månader sedan tillsatta IT-kommissionen har dock till uppgift att bredda och uppmuntra användandet av moderna informationsmetoder. Ett viktigt område är utbildningen. Inom ett par år hoppas jag att varje elev har tillgång till en dator. Och då inte en maskin som står gömd och glömd i en datasal, utan datorn skall vara ett naturligt arbetsredskap i undervisningen. 5. Vad använder du dig av på internet, förutom e-post? CB: Att likna mig med en 20-årig hacker är kanske inte en rättvis bild. Jag använder Internet nästan uteslutande för e-post. Dock skall sägas att vår informationsdatabas Information Rosenbad finns både som Gopher- och WWW-server. Statsministrar temderar att få lite ont om tid över till tidsfördriv, som till exempel MUDD:s och spel. 6. Vad har IT-kommissionen för uppgift? NC: Regeringen har slagit fast ett ganska ambitiöst mål - nämligen att Sverige senast år 2010 skall tillhöra den globala utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Detta är målet även för kommissionens arbete. CB: IT-kommissionen - som jag själv leder och är ordförande i - har identifierat tre områden som särskilt centrala, nämligen de rättsliga frågorna, IT-användningen i förvaltningen samt utnyttjandet av IT i utbildningen. Fokus riktas mot användare snarare än mot tillverkare, mot applikationer snarare än mot infrastrukturen. ---------------------------------------------- STATSMINISTERN 940627 Broder / Syster! Datormediet är fantastiskt. Sedan vi i våras startade systemet Information Rosenbad har tusentals personer varit i kontakt med regeringskansliet på elektronisk väg. Det är även många som har skickat elektronisk post till mig och som också har fått svar samma väg. Detta är det första av de brev som jag har för avsikt att sprida i den elektroniska världen. Breven kommer att finnas tillgängliga i Information Rosenbad. Vi arbetar även med attt sprida dem via olika datanät som Internet och FIDO- net. I arbetet med Information Rosenbad har jag fått erfara de legala problem som uppstår när vi handskas med information lagrat på elektronisk väg. Så blir det med en datalag som infördes strax efter det att pergamentet avskaffades. Nu måste den anpassas efter den moderna teknologin. En icke tidsenlig lag ska inte få hindra utvecklingen. Jag sitter själv som ordförande i IT-kommissionen som har till uppgift att uppmuntra och stimulera användningen och utvecklingen av moderna informationsmetoder. Vi har uttryckt ett något kaxigt mål för vårt arbete; nämligen att Sverige år 2010 skall vara världsledande inom informations- teknologins samtliga områden. Faktum är att Sverige ligger väldigt bra till för att nå detta mål. Vi har redan de elektroniska motorvägar som är så omdebatterade framför allt i USA och vi är faktiskt världens mest PC-täta nation. En viktig uppgift, bland annat för oss i IT-kommissionen, är att bredda skaran av datoranvändare. Personligen har jag oerhörd nytta av att ha datorer som arbetsredskap. Mina ofta täta kontakter med mina medarbetare sker nästan uteslutande med elektronisk post. Jag kan exempelvis nå nästan alla riksdagsledamöter, och även personalen på moderaternas kansli i Gamla Stan. I min uppgift som ordförande i IDU (International Democrat Union), som är en internationell samarbetsorganisation för moderaterna och våra systerpartier, sköter jag mina kontakter med huvudkontoret i London via datorn. Även sommartid då jag försöker tillbringa så mycket tid som möjligt vid sommarstället i Stockholms skärgård kan jag arbeta via olika datanät. Ute på Sundskär har inte infrastrukturella satsningar såsom el och tillförlitliga telekommunikationer varit aktuella, men mobiltelefon och solceller knyter mig till informationssamhället. Jag vill gärna avsluta med några rader angående socialdemokraternas efterlängtade beslut att förespråka ett svenskt EU-medlemskap. För några dagar sedan skickade jag ett brev till Ingvar Carlsson. Jag ville gratulera honom för beslutet, men jag undrade också varför socialdemokraterna väljer att vänta med EU-kampanjen till efter riksdagsvalet. Det är min övertygelse att min och Ingvars gemensamma uppgift i denna för Sverige så viktiga fråga är att tala snarare än att tiga. Alla de som tvekar eller vill ha mer information vill höra de bedömningar som partiernas ledande företrädare gör. Och de har rätten att få klara besked också under de veckor som ligger framför oss fram till valet i september. Att skjuta på hela Europa-debatten till några korta veckor i oktober och november upplever jag som orätt mot alla dem som vill ha diskussion, information och besked nu. Med vänliga hälsningar, Carl Bildt statsministern@sb.gov.se -------------------------------------------------- INFORMATION ROSENBAD Regeringens informationsdatabas Tfn: 08-791 83 00 (First Class klientprogram kostar 50:-, rekvireras via 08-34 84 60) WWW: htttp://www.sb.gov.se Gopher: gopher.sb.gov.se Prenumerera på Carl Bildts elektroniska veckobrev! Lämna Din adress till statsministern@sb.gov.se [EOF] Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0014] Klipp, Avdelningen för Nyheter och Pseudo dito

KUNGLIGT SKRÄP Konstverket i parlamentet i Haag påstås symbolisera banden mellan de nederländska provinserna, parlamentet och kunga- huset. Det ser ut som ett virrvarr av järnstänger runt en mussla och en vimpel. Skräp och smörja, tycker parlaments- ledamöterna och bryr sig inte ett dugg om att drottning Beatrix deltagit i utformandet. <DN, 20/5-94> BANGKOK Myndigheterna i Thailand har beslutat att dela ut heligt vatten gratis för att förbättra landets ekonomi samt förebygga olyckor och naturkatastrofer. <Z, nr 2 1994> NEW JERSEY Politikerna i staden Riverside har vänt sig till polisen och begärt färre alkoholkontroller av bilförare, särskilt på kvällar och helger. Detta sedan stadens barägare klagat på minskad försäljning. <Z, nr 2 1994> KLUBBNYTT Hela tre domarklubbor har blivit stulna från domstolen i Lillehammar, Norge, av tjuvar som sedan borrar hål i klubborna och använder dem som haschpipor. <DN, 3/6-94> FAXA TILL GUD! Faxnumret är 009 972 261222 och går via en fax i Jerusalem, allt enligt kristna fundamentalisters påhitt. Ett Israeliskt telefonbolag har nämligen varit smarta och öppnat en faxlinje till klagomuren dit det nu kommer ca 70 fax om dagen. <Flashback, nr 2 1994> PARTIER FÅR ELEKTRONISK BREVLÅDA Politiska partier och andra opinionsbildande organisationer erbjuds att under 1994 delta i ett försök med en elektronisk marknadsplats, Sindbad. Detta nät är tillgängligt för allmänheten. Varje deltagande organisation får en elektronisk brevlåda och möjlighet att lära sig mer om informationsteknologi. Sindbad representeras av Line-Wise som har flera svenska storföretag bland sina uppdragsgivare. <DN, 5/6-94> VIKTIGA FAKTA Bara vart tolfte medlemsland betalar sina avgifter till FN som de ska. Arbetslösheten i Tyskland är den högsta sedan 1945. I genomsnitt finns det 178 sesamfrön på en Big Mac. Den 14 februari i år förlorade valutaspekulanten George Soros fem miljarder kronor. <Z, nr 3 1994> SKAPAREN AV CP/M ÄR DÖD Gary Kildall, mannen som skapade CP/M (Control Program/ Monitor), ett operativsystem för persondatorer som var extremt populärt under 1970-talet, dog för ungefär en månad sedan vid en ålder av 52 år. <EDUPAGE> KOMETKRASCH 1 Trafiken stod nästintill stilla på internet den nittonde juli. Orsaken var att folk sökte efter de senaste bilderna av kometkraschen på Jupiter. <EDUPAGE> KOMETKRASCH 2 NASA har lagt upp all tänkbar information om ovanstående krasch på WWW. Adressen är: http://mewproducts.jpl.nasa.gov/sl9/sl9.html <Scout Report> INTERNET TOP 10 1 news.announce.newusers 680000 2 alt.sex.stories 490000 3 alt.binaries.pictures.erotica 470000 4 alt.sex 440000 5 news.answers 390000 6 rec.humor.funny 350000 7 alt.activism 350000 8 rec.arts.erotica 340000 9 misc.jobs.offered 340000 10 misc.forsale Bygger på antalet möten i internet i juli-94 <No.1, nr 1 1994> [ :-) Undrar var de har gjort fel!? ] ----------------------------------------------------------------------

[0015] Försäljningsställen av Jolt Cola

"Sugar - The Real Stuff" "Twice the Caffeine!" Det har blivit lite fler affärer som säljer Jolt nu... STOCKHOLM Gray's American Foodstore, Odengatan [10kr] ICA Bonden, Bondegatan [7:90] ICA Esplanad, Karlavägen [7:75] ICA Rösjöhallen, Täby [7:90] NK, Hamngatan [8:00] RIMI, Karlavägen [?] Shell, Roslags Näsby (Täby) [9:00] ESKILSTUNA Klosters Kvartersbutik [?] Sjuan [?] Matnära [?] Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0016] Lite Mer Information?

I kommande nummer: Sjukdomen som inte finns, elektroniska Företags-BBSer, andra elektroniska tidningar... Håll ögonen öppna! :-) !Makt distribueras för närvarande i ISO 8859-1, men jag skall försöka ordna en praktisk lösning för dem som vill ha den i andra format. !Makt finns också numera tillgänglig som WWW-dokument på adress http://www2.e.kth.se/~e92_dak/www/MAKT/MAKT.html! Finns det någon vänlig själv som vill lägga upp tidningen på anonym FTP? ----------------------------------------------------------------------