____________________________________________________________________

  XX  XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX  XX    XX  XXXXXXXXXXXX
  XX  XX  XX  XX  XX    XX  XX   XX     XX
  XX  XX  XX  XX  XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXX      XX
     XX    XX  XX    XX  XX   XX     XX
  XX  XX    XX  XX    XX  XX    XX    XX
 ____________________________________________________________________
 - En svenskspråkig E-tidning!      Volym 1, Nummer 1 18/5-1994

----------------------------------------------------------------------

[0000] Innehåll:

0000 Innehåll 0001 Lite Information 0002 Ledare 0003 Debatt: I Tassemarkernas Frontlinje 0004 Bokrecension: "Pojkarna vid Datorn" av Jörgen Nissen 0005 Klipp 0006 Försäljningsställen av Jolt Cola 0007 Lite Mer Information? 0008 Dagens Rebus ----------------------------------------------------------------------

[0001] Lite Information

!Makt är en e-tidning. Detta betyder att den först och främst distribueras elektroniskt, i ASCII-format. Den största skillnaden från papperstidningar är att den går att prenumerera på helt gratis. Detta gör man genom att skriva ett e-mail till min internetadress pawal@proxxi.uf.se och skriva "pren" på ämnesraden, givetvis utan citationstecken. Detta tillvägagångssätt kommer så småningom att ändras då det finns sätt att automatisera sådana här detaljer. Du uppmanas också härmed att skicka en kopia av denna tidning till de du tror skulle vara intresserade av att läsa den. Om du skulle vilja framföra kritik till mig skickas den till samma adress som ovan. Kom ihåg att jag gör detta arbete helt ideellt, och kanske inte alltid har tid att svara på frågor. Givetvis läser jag alla brev. Skulle du, trots att denna tidning är gratis, vilja bidra med en liten, eller lite större, mängd pengar är mitt PG 6492461-6, och mitt namn är Patrik Wallström. Trots att de lagar som finns över elektroniskt publicerade periodiska skrifter är lite luddiga (finns de öht?), så kan Ni väl betrakta mig som ansvarig utgivare också. ----------------------------------------------------------------------

[0002] Ledare

Det var väl på tiden att det kom en svenskspråkig e-tidning? Det tyckte jag, efter att idag (13/4-1994) varit på ett föredrag på Kulturhuset inne i Stockholm. Det skulle handla om "skräddarsydda tidningar, faxtidningar och tid- ningar på CD-ROM". Det det handlade om var faxtidningar. Den det handlade om var i viss mån också skräddarsydd, men det är väl de flesta tidningar. Han som höll föredrag, var således en person från denna tidning (inga namn, väl?). Det handlade alltså om deras faxtidning, som om det vore någon slags sensation av något slag. Tidningen ges ut en gång per dag (undantaget helger o dyl), och skulle kosta eventuella prenumeranter 3000 kronor per år att få, och detta inkluderar också en papperstidning vid sidan om. Denna faxtidning det var frågan om skickades runt i salen, och det visade sig att den var ca en och en halv meter lång... Detta är ett slöseri med döda träd! Det bör nämnas i sammanhanget att det var 40-talister, och mer därtill, reklamfolk, som hade varit i farten. Och att förutom använda papper, dessutom ta rejält betalt för det, fick mig att tycka illa om hela föredraget i sin helhet. Jag beslutade mig för, såsom många amerikanska "kollegor", att ge ut en E-tidning, som förutom att inte ges ut på papper, dessutom skulle vara gratis. 'e-', står naturligtvis för 'Elektronisk'. Vad hände med det papperslösa kontoret? Det verkar som om det genererar mer papper än vad någon trodde var möjligt! Som om det inte var nog med all direktreklam, så kan man nu köpa adresslistor från olika företag, t ex Posten (skall de byta namn till Postia?), så att man kan få "personligt" postad reklam. Vem blir glad av sådant? Det kan väl inte vara konsumenten? Att det nu står !Makt längst upp på sidan är en annan sak. Utropstecknet för C-programmerare (och även en del andra programmerare, kan jag tänka mig) står för negation. !Makt är således en negation av makt. Det namnet valde jag för att jag tycker illa om 'för mycket makt', så där i största allmänhet. Speciellt när det inte är jag som har den. :-) Denna tidning till exempel, tycker den svenska statsmakten att den är laglig? Är den ett personregister? Måste man söka tillstånd för personregister för att ge ut en tidning elektroniskt, eller betyder yttrandefriheten mer än personlig integritet? Vad händer med statsminister Carl Bildts e-mail adress om Socialdemokraterna vinner valet? Pekar den nuvarande adressen statsministern@sb.gov.se automagiskt på Ingvar Carlsson då? Vet Ingvar Carlsson hur man hanterar datorer? Den som lever får se, och förhoppningsvis kommer dessa pseudonyheter och rapporteras här. Ha en bra dag! Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0003] I Tassemarkernas Frontlinje

Dåtidsvisionerna om framtiden Stefan Helgesson försöker skildra det framväxande infosam- hället i gamla termer. Men han har inte studera utvecklingen när han påstår att infotekniken är en rikemansklubb. Datorn är verktyget som återger individen makten över sitt när- område. I Dagens Nyheter den 17 april skriver Stefan Helgesson om cyberkultur. Jag bortser från några sakfel ("New Edge" är inte alls det han säger, t ex, och varför skulle en amerikansk regering tala om "infobahn", ett tyskt uttryck?) och inriktar mig istället att granska skribentens huvudlinjer. Helgesson hävdar att cyberkultur är en vilda västernvärld, impotent i att lösa problem, rentav farlig och därför föga önskvärd. Några citat: "Men samtidigt krävs pengar, mycket pengar." "/Nätet/ är paradoxalt nog tänkt att plana ut hierarkierna", "ironin är oerhörd", "denna hotande overklighet", "en entusiasm som kan bli rent pubertal", "cyberspace inte alls är till för 'alla'". Drivande i denna tes är att cyberkultur kräver "ekonomiska tillgångar och västerländsk kompetens" och åstadkommer "klasskiktning". Han hävdar också att cyberkultur tenderar att lägga en "slöja över helt andra, mer kontroversiella samhällsförändringar. Gamla politiska frågor i hypermodern- itetens tid." Det är så rätt att det är gamla politiska frågor - ålderstigna, rent av. Jag trodde argument som andas klass- kamp, antiimperialism-slogans och politisk medvetenhet mot mörka krafter som vill beslöja den rätta läran, hörde till vänstervågen på 60-talet. Helgesson driver också tesen att cyberkultur har rötterna i hippierörelsen. Tror man det kan man möjligen, såsom han är, bli missnöjd över att den stämmer så illa med 60-talets idevärld. Formellt försökte Helgesson göra en skildring av cyber- kulturen. Jag lämnar skildringsdelen därhän med konstateran- det att ihopblandningen med ifrågasättbara teser gör den mindre lyckad. Det bör betonas att den moderna infotekniken, som vi talar om, inte handlar om "pengar, mycket pengar". En hygglig persondator, inklusive modem, kan man idag köpa ny för under 10 000 kronor (begagnade hittar man för under 1000 kronor). För tio år sedan kostade en liknande, med bara en femtiondel av dagens kapacitet, tio gånger så mycket (i fast penningvärde). Tendensen är lätt att se: tekniken kräver allt mindre pengar. Utveckligen går på två fronter: allt blir billigare, samtidigt som det blir snabbare och får högre kapacitet. Ens "bangs for the bucks" ökar i ett rasande tempo. Mitt exempel med persondatorns pris visar en ökning med faktorn 500 på tio år. Infotekniken ger redan idag helt nya möjligheter, till låga kostnader - och hur mycket "pang för kronorna" vi kan få inom bara några år går inte ens att gissa. Den som påstår att infotekniken är något slags rikemansprivilegium har inte hängt med och inte sett utvecklingen. Tekniken är inte avståndsskapande, utan avståndsöverbryggande; den är inte dyr, utan billig redan nu - och blir allt billigare. Ett par av de ledande strömningarna inom cyberkulturen är auktoritetsmisstro och att information skall vara fri. Detta är också avståndsöverbryggande. Vanliga människor skall både kunna nå information, ifrågasätta överheter och delta i debatten. Det är detta som menas med de utplanade hierarkierna, även om Helgesson i och för sig vägrar att tro på det. I det framtida informationssamhället kommer vi dock inte att röra oss med politiska termer från 60-talet. Nuvarande hierarkiska beslutssystem bygger på att tekniken hittills inte medgivit tillräcklig informationsspridning. Vi har valt representanter att fatta beslut, för att det organisatoriskt inte gått att ordna för alla i en stad eller ett land att samlas på ett torg och fattar besluten själva. Men nu börjar vi få ett torg som är tillräckligt stort och funktionellt: infotekniken. Vi skall tänka själva, och inte låta andra tänka åt oss. Vad denna process sedan leder till är svårare att säga, men det ligger i sakens natur. Med datorn som en intellektuell förstärkare kan individen ta tillbaka makten över sitt eget närområde. Den infotekniska processen är dock bara i sin trevande inledning. Helgesson oroar sig över skillnaden mellan "datorkunniga och datoranalfabeter", ungefär på samma sätt som man efter tryckkonstens genombrott kunde oroa sig om skillnaden mellan analfabeter och läskunniga. Eftersom vi har facit vet vi att lösningen var enkel: alla blev läskunniga. Dators utveckling, med exempelvis grafiska gränssnitt, stödjer också utvecklingen mot ökad datorläs- kunnighet. Infoteknikens utveckling skapar en helt ny dimension. Att försöka skildra den i ett gammalt språk, som har en dimension för litet, är dömt att misslyckas. Ahrvid Engholm <ahrvid@stacken.kth.se, ahrvid@sfbbs.edvina.se> Författaren är datorjournalist. Pappersadress: Ahrvid Engholm Renstiernas Gata 29 116 31 Stockholm Tel: 08-641 34 05 (En rättning här bara... Ordet "infobahn" används faktiskt rätt hårt i den amerikanska debatten, även om man nu tycker att de kunde hålla sig till deras egna uttryck "information highways". -Patrik) ----------------------------------------------------------------------

[0004] Bokrecension: "Pojkarna vid Datorn" av Jörgen Nissen

" - Unga Entusiaster i Datateknikens värld" ISBN: 91-7139-128-2 Förlag: Symposium Graduale Det var med viss entusiasm jag började läsa denna bok. Jag har tidigare nämligen läst en hel del amerikanska böcker om hackers och tillhörande kultur. Nu var det alltså dags för en svensk bok i ämnet. Som det står i inledningen: "Det övergripande syftet i föreliggande arbete är att beskriva och förstå dataintres- serade ungdomar. För att uppnå detta syfte omfattar studien såväl dataintressets sociala aspekter och sammanhang som vad dataintresset betyder för ungdomarna.". När man läst detta kan man lätt inse att detta inte är en bok för gemene man, utan för andra akademiker och sociologer som undrar vad deras lille son höll på med framför datorn under 1980-talet. ...och dem som kanske boken handlar om. Risker är dock stor att de skulle somna när de läste den, för boken är helt full av onödiga citat, och alldeles nerlusad av fotnötter. Av detta kan man dra slutsatsen att denna bok aldrig skulle getts ut som bok, utan skulle stannat som avhandling eller vad det nu var från början. De första kapitlen används till att beskriva det problem som det är att skriva en bok om en subkultur. Det är först i kapitel 4 som det börjar bli lite intressant, "Det började på 50-talet". Detta är naturligtvis lite historia. Lite om hur hackeretiken uppstod på MIT osv, dvs, det författaren läst om hackerkulturen i ungefär de böcker jag läst tidigare (Hackers, av Stephen Levy). De övriga kapitlen ägnas mest åt att författaren jämför sina egna enkätundersökningar med vad andra författare kommit fram till. Detta är tråkigt. Mycket tråkigt. Roligare är det när han kommit fram till att han borde läsa lite gamla datortidningar och se vad som skrivits om hackers där. Några av de tråkigaste kapitlen är när författaren besöker olika datorklubbar och BBSer. Han tycker nämligen att statistik är något av det roligaste som finns. Han har genomfört enkäter av olika slag som han om och om igen drar olika slutsatser ifrån och jämför med annan statistik som andra författare ställt fram. Det står så här på baksidan av boken, "Boken vänder sig både till hackers, som själva vill reflektera över sin verksamhet, och till lärare, föräldrar och andra som vill veta vad deras tonåriga bekanta egentligen har för sig vid sina datorer.". Jag vill tillägga att detta verkligen bara gäller dem som inte har förstått något alls, och verkligen vill veta hur ofta en genomsnittlig dataintresserad ungdom loggar in på en BBS och hur många brev han då genomsnitt- ligen skriver. Jörgen Nissen har försökt att komma i kontakt med de personer som vanligen brukar kallas för hackers, alltså de som begår olika datorrelaterade brott. Han misslyckas med detta och utgår därför från att det inte är speciellt vanligt. Detta får han "bekräftat" även när han intervjuar de personer som han tror är tillräckligt kunniga inom området. Han har alltså misslyckats kapitalt med att kartlägga den "mörka" sidan av dataintresset i Sverige, detta trots att han verkligen har försökt. Detta resulterar naturligtvis att denna bok blir väldigt mycket tråkigare än vad den hade varit annars. Amerikanska böcker brukar nämligen ta upp sådant, och det finns en bra förklaring. Det är både ovanligt och intressant. Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0005] Klipp

Denna avdelning har jag tänkt skall innehålla alla möjliga pseudonyheter. Denna gång har jag plockat dem från olika tidningar, men läsare får gärna lämna bidrag. GRÄNSRÖKARE Det är förbjudet att röka på hockeyarenan i Napanee i kanadensiska Ontario. Gränsen mellan Napanee och grann- kommunen Richmond går emellertid rakt genom arenan. Rökarna samlas därför i Richmonddelen och blossar. Föräldrarna till de barn som kommer för att spela ishockey är värst, berättar Napanees fritidschef Brenda Andress. Förr eller senare får de sitt straff. <DN, 10/4-1994> Topplista över de populäraste Finger-adresserna 1. Tidningen Billboards Topplista över Musik <buckmr@rpi.edu> 2. Solens geofysiska aktiviteter <daily@xi.uleth.ca> 3. Dagens Information <copi@addjob.uchicago.edu> 4. Jordbävningsinformation <quake@geophys.washington.edu> 5. Nyheter från NASA <nasanews@space.mit.edu> 6. Nielsens TV-recensioner <normg@halcyon.halcyon.com> 7. Rochester Insitute of Technology's Jolt Cola Apparat <drink@drink.csh.rit.edu> 8. Star Trek Citat <franklin@ug.cs.dal.ca> 9. De senaste rapporterna om Orkaner och Tropiska stormar <forecast@typhoon.atmos.colostate.edu> 10. Otrolig information om TV och musik <cyndiw@magnus1.com> <Wired 2.05> RETURSPOLNING Som ett led i Bill Clintons satsning på miljön ska fontänen på Vita husets gräsmatta i fortsättningen åter- cirkulera vattnet. Tidigare rann det direkt ut i avloppet sedan det sprutat upp i luften. <Ny Teknik, 15/4-1994> WARSZAWA En kandidat i kommunalvalet i polska Mragowo förlorade när han av artighetsskäl la sin röst på motkandidaten. Det visade sig att han var den ende som brydde sig om att rösta i valet. <Z, 1/94> NEW YORK När Rose Langtons man fick en hjärtattack grep hon omedel- bart videokameran och började filma. Han vred sig på golvet, kippade efter andan och förlorade till sist medvetandet. Hon filmade vidare. Deras 14-årige son ringde ambulans. Hon filmade det också. När ambulansmännen kom klagade hon på att de gick i vägen för kameran och när hon försökte filme inne på akutmottagningen fick läkarna slänga ut henne med våld. "Men min man dör ju, jag måste få med det på bandet" skrek hon i förtvivlan. Mannen överlevde och har nu begär skilsmässa. <Z, 1/94> NEW YORK 34-årige Michael Truhillo fick en hjärtinfarkt bakom ratten till sin bil. I full fart körde han rakt in i ett fullsatt snabbköp, skadade sex personer innan han krockade med en tegelvägg. Vid krocken kastades hans kropp dock framåt mot rattstången med en sådan kraft att hjärtat började slå igen. "Om han inte krockat skulle han varit död idag" förklarade läkarna. <Z, 1/94> COLORADO Invånarna i lilla staden Steamboat Springs skulle rösta fram ett namn på den nya bron över Yama-floden. Trots att staden bara har 8,000 invånare kom det drygt 26,000 röster och den överväldigande majoriteten ville att bron skulle heta "The James Brown Soul Center of the Universe Bridge". <Z, 1/94> SWIPNET SERVAR MED VALRESULTAT Nu är det definitivt klart att Riksskatteverket, RSV, under valnatten kommer att leverera valresultaten till mass- media via elektronisk post på Internet. Det står klart sedan RSV nu skrivit på ett avtal med den kommersielle Internet-operatören Swipnet, ägt av Tele2. Som Computer Sweden tidigare berättat väcktes ide'n om att förse massmedia med valresultatet via Internet i samband med att RSV övergått från stordatordrift till Unix-system. Med stordatorsystemen försvann också de snabba skrivare som var nödvändiga för att under valnatten hinna skriva ut alla lokala valresultat och sedan faxa ut utskrifterna till landets redaktioner. Det nu aktuella systemet där valresultaten distribueras ut som elektronisk post anses också smidigare än den tidigare fax-distributionen. Dels kan tidningarna få tillgång till de valresultaten tidigare på kvällen. Dels slipper tidningarna att mata in valresultaten manuellt från faxutskrifter in i sin egna datorsystem. RSV ska närmare presentera hur systemet skall fungera under nästa månad. <Computer Sweden, 22-April-1994> ----------------------------------------------------------------------

[0006] Försäljningsställen av Jolt Cola

"Sugar - The Real Stuff" "Twice the Caffeine!" Detta var tänkt att bli en liten sammanställning av de försäljningsställen som saluför den kolsyrade läskedrycken Jolt Cola. Jag är tacksam för alla bidrag på den här punk- ten. Om man har tur så säljer dessa även andra amerikanska drycker såsom A&W Rootbeer, Dr Pepper och liknande. Detta gäller främst Gray's, men även några ICA-butiker tar hem annat. Gray's American Foodstore, Odengatan [12kr] ICA Bonden, Bondegatan [7:90] ICA Esplanad, Karlavägen [7:75] ICA Rösjöhallen, Täby [7:90] Patrik Wallström <pawal@proxxi.uf.se> ----------------------------------------------------------------------

[0007] Lite Mer Information?

I kommande nummer: Sjukdomen som inte finns, elektronisk intervju med Carl Bildt?, Företags-BBSer, andra elektroniska tidningar... Håll ögonen öppna! :-) !Makt distribueras för närvarande i ISO 8859-1 ASCII, men jag skall försöka ordna en praktisk lösning för dem som vill ha den i andra format. Den kommer även att finnas till- gänglig i hypertextformat via Gopher och Mosaic. ----------------------------------------------------------------------

[0008] Dagens Rebus

aaoAAO=åäöÅÄÖ ----------------------------------------------------------------------